..

تعریف کردن class تو powershell

مقدمه

به عنوان یه لینوکس ادمین هربار که مجبور میشدم سراغ کارهای پیچیده اسکریپتینگ برم راه حل تو لینوکس استفاده از Python بود به دو دلیل:

 1. bash از OOP ساپورت نمیکنه
 2. bash برای loop های پی در پی گیج کننده است

ولی تو اکوسیستم ماکروسافت استفاده از Python به دلیل cmdlet های آماده ای که خود ماکروسافت در اختیار توسعه دهنده گذاشته انتخاب غلطیه.

تو پست قبلی درمورد مقایسه کردن powershell و bash از برتری powershell به خاطر object oriented بودنش گفتم یکی از مثال های بارز این قابلیت powershell تعریف custom object هستش.

میخوام سه مثال مقایسه تعریف variable و objects رو تو Python و Bash و Powershell بزنم تا راحت تر متوجه این تفاوت بشید

تعریف class تو python

class Person:
 def __init__(self, name, lastname, eyecolor, age):
  self.FirstName = name
  self.LastName = lastname
  self.EyeColor = eyecolor
  self.age = age

p1 = Person("John", "Doe", "Brown", 36)

print(p1.FirstName)
print(p1.LastName)

تعریف class تو Powershell

class Person {
  [String]$FirstName
  [String]$LastName
  [String]$EyeColor
  [Int]$Age
}

$johnDoe = New-Object Person
$johnDoe.FirstName = 'John'
$johnDoe.LastName = 'Doe'
$johnDoe.EyeColor = 'Brown'
$johnDoe.Age = 33

$johnDoe.FirstName
$johnDoe.LastName

تعریف variable تو bash

name="John" 
lastname="Doe"

echo $name 
echo $lastname 

برتری استفاده از class نسبت به تعریف variable برای هر آبجکت چیه ؟

به صورت خلاصه برتری class نسبت به variable

 1. کد ما درنهایت تمیز تر و خوانا تره و برای تغییر کافیه که class تغییر کنه
 2. از تکرار بیهوده جلوگیری میشه

اگه تصور کنیم تعداد زیادی instance ما از هرکدوم از این class ها داشته باشیم Powershell و Python سربلند بیرون میان برای مثال ما بخوایم فرد دیگه ای رو ثبت کنیم مثلا تو Powershell

$mamad = New-Object Person
$mamad.FirstName = 'mamad'
$mamad.LastName = 'gholi'
$mamad.EyeColor = 'Black'
$mamad.Age = 25

$mamad.FirstName
$mamad.LastName

ولی تو bash مجبوریم که به ازای هر مقدار جدیدی ما یه variable تعریف کنیم یا این محدودیت های bash رو به روش های دیگه ای دور بزنیم.