راستش همیشه اولین سوالی که در مورد رشته ام ازم پرسیده میشه اینه که رشته شما چی هستش برای اینکه کار خودم راحت کنم مختصری تو این پادکست در مورد اینکه رشته فناوری اطلاعات سلامت چی هستش توضیح میدم اهنگ : the trooper- iron maden دریافت پادکست از دراپ باکس...

من از نسل دیگری هستم دکتر شریعتی در سخنرانی معروف خود پدر و مادر ما متهم هستیم از نسلی میگوید که دغدغه های آن چیزی ورای جامعه سنتی آن زمان است و رسالت هم نسلان خود را احیای ان چیزی که خود رفرمیست مذهبی نام میگذارد میداند . اگر به...