قسمتی از متن کتاب سوکورو تازاکی و سالهای زیارتش سوکورو تازاکی در عمیق‌ترین نقطه جانش به درک رسید . درک اینکه هیچ قلبی صرفاً به واسطه هماهنگی با قلب دیگری وصل نیست . زخم است که قلب ها را عمیقاً به هم پیوند میدهد . پیوند درد با درد شکنندگی...

وقتی در مورد امنیت سیستم‌های اطلاعاتی صحبت میکنیم منظورمان سه عنصر پایه امنیت اطلاعات یعنی محرمانگی (‫‪Confidentiality‬‬) یکپارچگی ‫(‬ ‫‪Integrity‬‬ ‫) ‬ + در دسترس بودن ‫(‬ ‫‪Availability‬‬ ‫) میباشد . رمزگذاری اطلاعات با کاهش در دست بودن اطلاعات باعث افزایش محرمانگی می‌شود و از طرفی میتواند باعث کاهش یا...

با تشکر از برگزار کننده های زیکانف یه ایونت خیلی خوب رو تو زنجان داشتیم . راستش به دلیل کمبود وقت در ارائه نتونستم خیلی از موراردی رو که میشد مطرح کنم رو مطرح کنم . امیدوارم که یه انگیزه و علاقه ای بین برنامه نویس های خوبی که داریم...

گاهی اوقات به شیوه برخورد آدما با وقایع و مسائل فکر میکنم . یه عده رد میشن یه عده حل میکنن یه عده درون میارن پرداخت میکنن و یه با یه ملغمه از احساس و تشویش و عقل سعی میکنن یه ذاویه متفاوت رو ببینن . بنا به تجربیاتی که...

همه ما چیز هایی رو در ناخودآگاه خودمون به عنوان خوب و بد داریم . تعالیم مذهبی و فرهنگ قومی و قبیله‌ای و داستان‌های حماسی و اساطیری آموزنده در مورد جوان مردی و بخشندگی و ایثارگری و … ولی آیا برای زنده ماندن در دنیای واقعی این خوبی‌ها خوب هستش...