بیاین برگردیم به ده سال قبل نه خبری از داکر بود نه معماری پردازنده ها جوری بود که بشه رو مجازی سازی مانور زیادی داد و مجازی سازی تو استفاده از vmware و virtualbox و kvm تعریف میشد تازه اگر kvm رو فاکتور نگیریم که تا مدت ها اون هم...

قبلا درمورد مسیر گفته بودم که چگونه ساخته و منشعب میشن . در مورد مسیر کاری البته موضوع کمی متفاوت هستش و باید دقیق تر صحبت کرد. درمورد صنعت آی تی و شغل هایی که در این زمینه هستش انواع و اقسام زبان های برنامه نویسی و کاربرد های متفاوتشون...

درمورد به زبان آوردن آرزو ها دوتا دیدگاه وجود داره یه عده میگن که گفتن آرزوها باعث میشه که تشویق بشیم و بیشتر به سمتشون بریم یه عده هم البته میگن که به زبان آوردن خواسته ها باعث میشه که مغز احساس کنه اون هارو به دست اورده و بیخیال...

به درستی معنای زندگی را نمیدانم. رشک میبرم به انسان هایی که هنوز بعد معنوی زندگی خود را از دست نداده اند . سال هاست که مرا به شکل ربات بی احساس میبینند خودم هم دیگر باورم شده است که خارج از این مکانیک کنش و برهم کنش ماده چیزی...

ادبیات و علوم و مذهب به شدت وابسته به فلسفه هستن یعنی پایه این علوم ابتدا شکل گیری سوالات فلسفی درمورد چگونگی و چرایی وجود بوده ، یکی از مهم ترین مباحث فلسفی درمورد ذهن و واقعیت موضوع چیستی ذهن که در این مورد چند مثال معروف وجود داره که...