پارسال با فیلم اژدها وارد میشود مانی حقیقی تعجب کردم که سینمای ایران هم میتونه خارج از چارچوب های همیشگی خودش عمیق تر یا ساختارشکنانه تر فکر کنه، ماهی و گربه هم بود ، ولی داستان ماهی و گربه جذابیت چندانی برای من نداشت حداقل باعث نمیشد که میخکوب پای...

بیاین برگردیم به ده سال قبل نه خبری از داکر بود نه معماری پردازنده ها جوری بود که بشه رو مجازی سازی مانور زیادی داد و مجازی سازی تو استفاده از vmware و virtualbox و kvm تعریف میشد تازه اگر kvm رو فاکتور نگیریم که تا مدت ها اون هم...

قبلا درمورد مسیر گفته بودم که چگونه ساخته و منشعب میشن . در مورد مسیر کاری البته موضوع کمی متفاوت هستش و باید دقیق تر صحبت کرد. درمورد صنعت آی تی و شغل هایی که در این زمینه هستش انواع و اقسام زبان های برنامه نویسی و کاربرد های متفاوتشون...

درمورد به زبان آوردن آرزو ها دوتا دیدگاه وجود داره یه عده میگن که گفتن آرزوها باعث میشه که تشویق بشیم و بیشتر به سمتشون بریم یه عده هم البته میگن که به زبان آوردن خواسته ها باعث میشه که مغز احساس کنه اون هارو به دست اورده و بیخیال...

به درستی معنای زندگی را نمیدانم. رشک میبرم به انسان هایی که هنوز بعد معنوی زندگی خود را از دست نداده اند . سال هاست که مرا به شکل ربات بی احساس میبینند خودم هم دیگر باورم شده است که خارج از این مکانیک کنش و برهم کنش ماده چیزی...